SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum

OM kód: 203056/022 | 5000 Szolnok, Baross utca 43.

Intézmény logo

Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

A foglalkozás-egészségügyi szakápoló olyan speciális ismeretekkel rendelkező ápoló, aki egy team tagjaként, feladatait részben önállóan, részben pedig a szakorvos utasítására, vagy vele, illetve más szakemberekkel együttműködve végzi.  

A szakápoló a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal szorosan együttműködve részt vesz a munkavállalók optimális munkahelyi megterhelésével, egészségi állapotuk figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokban. Tevékenysége kompetenciáján belül kiterjed a prevenció mindhárom szintjére. Felismeri a munkahelyi kockázati, kóroki tényezőket, balesetveszélyt és kompetenciaszintjének megfelelően megteszi a szükséges intézkedést. Szervezi és részt vállal a munkavállalói alkalmassági vizsgálatokban, az egészségügyi szűrővizsgálatokban, fertőző megbetegedések megelőzésében. Munkaköréhez tartozik a vérnyomásmérés, testsúly- és testmagasság mérés, BMI index számítás, látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrő audiometriás vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, doppler vizsgálat, EKG-készítés, laboratóriumi vizsgálat, egészségügyi állapotfelmérés. Részt vesz a sajátos egészségi helyzetek megoldásában várandóság, szoptatás, valamint fiatal-idős munkavállók esetében. Folyamatosan nyomon követi a foglalkoztatási munkakörülményeket, felismeri a munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi, munka-, kémiai-, élelmiszerbiztonsági és a járványügyi szabályok megsértését. Részt vesz a foglalkozási megbetegedésben szenvedők kivizsgálásában, ellátásában, gondozásában, e megbetegedések felkutatásában, bejelentésében. Közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában, a foglalkoztathatósági vizsgálatokban. Gondozza a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalókat. Tanácsot ad az egyéni védőeszközök használatával összefüggésben. Közreműködik a munkahelyi immunizálásban. Képesítésének megfelelően végzi a balesetek és egyéb oxyológiai esetek ellátását. Végzi a munkatársi elsősegélynyújtás oktatását, ellenőrzi a munkahelyi elsősegélynyújtó felszereléseket. Egészségvédő programokat szervez kiemelten az egészégkárosító tényezőkre (dohányzás, alkoholfogyasztás, drog, helytelen táplálkozás, stressz) fókuszálva. Kapcsolatot tart a munkavállalókon kívül a munkáltatókkal, munkabiztonsági szakemberekkel, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, szakmai szervezetekkel, egyéb egészségügyi területekkel. Kezeli a foglalkozás-egészségügyben használt operációs rendszert. Képes a vonatkozó egészségügyi, higiénés szabályokat alkalmazni, az egészségügyi dokumentációt kezelni. Betartja a szakterületen jelentkező tűz-, munka-, balesetvédelmi-, egészségügyi, biztonsági előírásokat. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken vesz részt, az önképzésre nagy hangsúlyt fektet. Részt vesz a foglalkozás-egészségügyi szolgálat minőségbiztosítási tevékenységében. Ajánlott azok számára, akik szívesen foglalkoznának a munkavállalók megfelelő egészségügyi állapotával.

Iskolai előképzettség

Érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

Szakmajegyzékben szereplő:

5 0913 03 01 azonosítószámú Általános ápoló,

5 0913 03 04 azonosítószámú Csecsemő- és gyermekápoló,

Országos Képzési Jegyzékben szereplő:

55 723 01 OKJ azonosítószámú Ápoló,

55 723 02 OKJ azonosítószámú Csecsemő és gyermekápoló,

54 723 01 0010 54 01 OKJ azonosítószámú Ápoló,

54 723 01 0010 54 02 OKJ azonosítószámú Csecsemő- és gyermekápoló,

54 723 01 1000 00 00 OKJ azonosítószámú Ápoló,

54 723 02 1000 00 00 OKJ azonosítószámú Csecsemő- és gyermekápoló,

54 5012 01 OKJ azonosítószámú Ápoló,

54 5012 02 OKJ azonosítószámú Csecsemő- és gyermekápoló,

valamint az ápolás és betegellátás alap- és/vagy mesterképzési szakon szerzett ápoló szakképzettség (orvos- és egészségtudomány képzési terület).

A fentiekben nevesített egészségügyi képesítéseken túl szakmai előképzettségnek tekinthetők az az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítések, továbbá a nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítések.

Egészségügyi alkalmassági követelmény

Szükséges.  

A véleményezés az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.

Szakmai gyakorlat

Nem szükséges

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

<- Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok részletes leírása
📆 KÉPZÉS DÁTUMAI 
 Képzés időtartama: 600 óra
 Beiratkozás: 2023.10.06.

 Indítás: 2023.10.13.
 Tervezett befejezés: 2024.08.17.
⏰ KÉPZÉSI IDŐPONTOK 

Ügyintéző: (20) 423-9290 vagy (56) 500-400 / 1004-es mellék
Felnőttképzési nyilvántartás szám: B/2021/000761

Partnereink

SZC logo

Szolnoki Szakképzési Centrum


Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum

5000 Szolnok, Baross utca 43.

Telefon: +36 56 500-405, +36 20 551 8460

E-mail: vasarhelyi@szolmusz.hu

OM azonosító: 203056/022

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000761


2024Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum